Floor Portret - Overige Keuzes - Copyright Janus van den Eijnden (5).jpg

Aanleiding

In de periode kort na mijn zwangerschappen, kwam ik na na verschillende zoektochten op het web tot de conclusie dat er geen geschikte app of website bestaat die overzichtelijk weergeeft hoe je als kersverse moeder stapsgewijs kunt werken aan jouw herstel na de bevalling en weer kunt opbouwen naar de sport die je voorheen beoefende. Dit terwijl dit ontzettend belangrijk is om klachten, zelfs tot op latere leeftijd, te kunnen voorkomen. Omdat ik daarnaast in mijn werk als fysiotherapeut en manueel therapeut én als vriendin van veel moeders merkte dat ook hier de behoefte was aan dergelijke trainingsschema's, besloot ik hier iets mee/aan te willen gaan doen. Ik stuurde mijn idee in naar Het Beste Zorgidee van 2017 (ONVZ) en werd genomineerd! Een ontzettend gave ervaring en veel nuttige connecties rijker, kwam ik samen met enkelen van hen tot het eerste plan een website te maken welke al in grote lijnen mijn plan concretiseert en waarop ik in eerste instantie een oefenprogramma voor de eerste drie maanden beschikbaar zal stellen zodat pas bevallen vrouwen al in week 1 kunnen starten met trainen. 
Het voordeel van trainen via deze schema's is dat je letterlijk vanuit huis kunt starten met de meeste oefeningen. Dit maakt het heel laagdrempelig en tijdefficiënt!  Daarbij zal ik per fase medische uitleg geven over je herstel tot dan toe en wat je kan/mag verwachten. 
Wanneer blijkt dat vrouwen enthousiast zijn over deze manier van trainen en weinig tot geen klachten ondervinden, heb ik mijzelf het doel gesteld meer sportspecifieke schema's beschikbaar te stellen. Deze schema's worden meer afgestemd op het individu aan de hand van beantwoorde vragen (sport/doelen/niveau/herstel/hormonale invloeden). Dit om zoveel mogelijk klachten te kunnen voorkomen.
Klachten kunnen namelijk zeer uiteenlopend voor komen en lang niet in alle gevallen wordt de link met de zwangerschap en het herstel na de bevalling gelegd. Dit kan ervoor zorgen dat vrouwen onjuist opbouwen of stoppen vanwege demotivatie. Zeker in het geval van jonge moeders is dit iets zorgwekkends. Het betreft hier een zeer grote doelgroep en iets waar heel veel vrouwen één of meerdere malen in hun leven mee te maken krijgen. 

Met behulp van een stapsgewijze opbouw binnen deze medical-based schema's kunnen veel klachten worden voorkomen, wordt plezier in sport behouden en kun je fit een eventuele volgende zwangerschap en bevalling in gaan!